• Hello!
 • Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Šajā ziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu apmeklētāju personas datu apstrādi.

  Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, sadarbības vai pakalpojumu līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

  Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.


  Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

  Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:

  a) Privilēģiju kartes aktivizēšanai

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, lai Jūs saņemtu turpmāk 10% atlaidi un citus īpašos piedāvājumus, mums nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: kartes numurs, Jūsu vārds un uzvārds, dzimšanas diena un telefona numurs, e-pasta adrese.

  b) Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.

  Balstoties uz Jūsu sniegtu informāciju, mēs varētu Jums nosūtīt informāciju par:
  - atlaidēm dzimšanas dien;
  - izdevīgiem piedāvājumiem;
  - atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
  - varēsiet izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujās;

  Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: kartes numurs, Jūsu vārds un uzvārds, dzimšanas diena un telefona numurs, e-pasta adrese.

  Šādus piedāvājumus mēs sūtam mazāk par 9 (deviņām) reizēm viena gada laikā.

  Ja arī Jums patīk ar mums sazināties tikpat ļoti kā mums, apstipriniet turpmāko piekrišanu saņemt informāciju un izmantojiet privilēģiju karti vēl izdevīgāk!
 • Receive Information from Double Coffee operator:
 • Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

  Piekrišanu var atsaukt – rakstot uz e-pasta adresi info@doublecoffee.com vai klātienē, aizpildot veidlapu mūsu filiālē. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.
Your Acceptance have been included to our Database.